Face Lift Peptide Serum

$80.00

or 4 installments of $20.00 by Afterpay More info

Giúp cho làn da hồi phục
Chất Serum Peptide sẽ thẩm thấu vào trong làn da để mang lại chuổi Axid Amin rất cần thiết cho làn da được hồi phục nhanh chóng. Lý tưởng cho làn da đả tiếp súc với nhiều hóa chất, bị tổn thương hoặc làn da lão hóa. Hãy dùng chung với LIPOSOME, COLLAGEN và PEPTIDE CREAM.

Danh mục:

Mô tả

Giúp cho làn da hồi phục
Chất Serum Peptide sẽ thẩm thấu vào trong làn da để mang lại chuổi Axid Amin rất cần thiết cho làn da được hồi phục nhanh chóng. Lý tưởng cho làn da đả tiếp súc với nhiều hóa chất, bị tổn thương hoặc làn da lão hóa. Hãy dùng chung với LIPOSOME, COLLAGEN và PEPTIDE CREAM.

Call Us To Place An Order