Gentle Soothing Tonic

$35.00

or 4 installments of $8.75 by Afterpay More info

Cho mọ̣i loại da và da nhạy cảm
Một công thức dành riêng cho làn da nhạy cảm, đã dùng qua nhiều hoá chất gây ra tổn thương và khó chịu. Gentle Soothing Tonic không có chất Alcohol như nhiều thương hiệu khác. Sẽ giúp se lại chân long sau khi rữa mặt và dùng để chống mụn cám, mụn bọc.

Danh mục:

Mô tả

Cho mọ̣i loại da và da nhạy cảm
Một công thức dành riêng cho làn da nhạy cảm, đã dùng qua nhiều hoá chất gây ra tổn thương và khó chịu. Gentle Soothing Tonic không có chất Alcohol như nhiều thương hiệu khác. Sẽ giúp se lại chân long sau khi rữa mặt và dùng để chống mụn cám, mụn bọc.

Call Us To Place An Order