Gentle Soothing Tonic

$35.00

or 4 installments of $9.52 by Afterpay More info

For Sensitive Skin
A very gentle toner free of alcohol and other chemicals. Formulated especially for post-peel, post-laser or just plain sensitive skin.


Cho mọ̣i loại da và da nhạy cảm
Một công thức dành riêng cho làn da nhạy cảm, đã dùng qua nhiều hoá chất gây ra tổn thương và khó chịu. Gentle Soothing Tonic không có chất Alcohol như nhiều thương hiệu khác. Sẽ giúp se lại chân long sau khi rữa mặt và dùng để chống mụn cám, mụn bọc.

Category:

Description

For Sensitive Skin
A very gentle toner free of alcohol and other chemicals. Formulated especially for post-peel, post-laser or just plain sensitive skin.


Cho mọ̣i loại da và da nhạy cảm
Một công thức dành riêng cho làn da nhạy cảm, đã dùng qua nhiều hoá chất gây ra tổn thương và khó chịu. Gentle Soothing Tonic không có chất Alcohol như nhiều thương hiệu khác. Sẽ giúp se lại chân long sau khi rữa mặt và dùng để chống mụn cám, mụn bọc.